Kategorie zboží
Akční nabídky
Certifikáty

Využití Eltrinex HD-1000 pro časovaný záznam z TV

Multimediální centrum a fotografická databanka Eltrinex HD-1000 nabízí velmi širokou škálu využití. Nejčastěji slouží k uchovávání a přenosu velkého množství dat (zejména cestujícími fotografy), mimoto však nabízí také další funkce, ať již poslech hudby, sledování nebo i záznamu videa. Právě co se videa týče, nabízí HD-1000 velmi zajímavou možnost praktického využití formou kompaktního cestovního video-rekordéru.

V čem je takové řešení unikátní?

Narozdíl od klasického rekordéru nebo vysokokapacitního multimetiálního centra, Eltrinex HD-1000 nabízí navíc dvě unikátní vlastnosti. Je to mobilita (malé cestovní provedení) a integrovaný displej velmi vysoké kvality. Zařízení je tak využitelné i v terénu bez nutnosti instalace k televizi nebo externímu displeji.

S pomocí kombinace funkcí, které Eltrinex nabízí je možno zajistit automatické nahrávání pořadů z TV a jejich následné přehrávání kdykoli v terénu. Jako vzorový příklad si lze představit situaci, kdy uživatel potřebuje sledovat pořad, který vysílán v nevhodnou dobu, tedy např. pozdě v noci nebo přes den. Připojením HD-1000 k obrazovému zařízení (výstupu z TV, settop boxu atp) a nastavením časovaného nahrávání je však možno nastavit automatický záznam požadovaných pořadů na integrovaný pevný disk - a to v libovolnou dobu a bez nutnosti obsluhy. Následně, například druhý den ráno, stačí zařízení odpojit a vzít s sebou na cestu. Zaznamenané pořady je pak možno sledovat například cestou do práce, o přestávkach atp.

Jak na to?

Konfigurace je velmi jednoduchá a skládá se z následujících kroků:

 1. Nejprve je nutno připojit Eltrinex HD-1000 ke zdroji signálu. Může to být settop box, výstup z digitální antény, výstup z TV či jiného obrazového zařízení. K propojení je možno využít cinch-jack kabel, který je součástí balení produktu.
 2. Následně zapneme HD-1000 a v menu vybereme položku Rekordér. Volbu potvrdíme stisknutím joysticku.
 3. Zobrazí se 8 volných pozic připravených pro nastavení časovačů nahrávání. Joystickem zvolíme požadovanou pozici a potvrdíme. Následně zvolíme, zda si přejeme uložit na HDD nebo paměťovou kartu, kvalitu záznamu, čas začátku, tedy kdy bude nahrávání automaticky spuštěno a čas konce. Dále je možno zobrazit informaci o zbývajícím čase, tedy kolik je možno ještě uložit na zvolené médium a informace o plánovaném čase, tedy souhrnu, kolik minut bude záznam trvat.
 4. Stisknutím tlačítka s šipkou - opustit - je nastavení dokončeno. Stejným postupem je možno nastavit i další pozice pro automatické nahrávání. Jakmile provedete všechna nastavení, je možno zařízení vypnout.
 5. Po automatickém provedení záznamů (tedy například následující den), stačí zařízení pouze odpojit, zapnout a vyhledat záznamy na pevném disku nebo paměťové kartě (dle volby), následně je možno pořady nerušeně sledovat s volbou výstupu zvuku na sluchátka nebo přes integrovaný reproduktor.

pozn. Probíhající záznam je možno kdykoli přerušit stisknutím tlačítka zpět.

Související produkty:

Produkty
  Nové zboží
  Představení zboží
  Náš tip

  Partneři: Elektronika | Diktafony | Nahlížení do KN
  ...