Kategorie zboží
Akční nabídky
Certifikáty

Rady pro výběr sportovní (outdoorové) kamery

Kamery označované jako sportovní, případně outdoorové, jsou zařízení svou konstrukcí a vlastnostmi předurčená k pořízení záznamů přímo z pohledu aktéra, případně jiných netradičních pozic. Základním specifikem takové kamery je možnost upevnění na součást oděvu nebo výbavy kameramana tak, aby měl volné ruce a nemusel věnovat obsluze kamery žádnou pozornost. V následujících několika odstavcích se pokusíme shrnout základní parametry, na které je třeba si dát při výběru sportovní kamery pozor. Podotýkáme, že tento přehled byl sestaven na základě dlouhodobých zkušeností uživatelů.

Hmotnost

Hned na prvním místě je hmotnost a rozměry kamery. Zatímco u klasického ručního camcordéru je vyšší hmotnost často přínosem pro vyšší stabilitu obrazu, u kamery outdoorové se jedná o vlastnost zcela nežádoucí. Volíte-li kameru pro pevnou instalaci na automobil, motorku či jiné motorizované zařízení, není třeba se tímto příliš zaobírat. Pokud však chcete kamerku instalovat na oděv, helmu, kolo atp., pak každý gram hraje velmi zásadní roli. Mimo nepříjemného pocitu z přítomnosti těžkého zařízení, například na helmě, může docházet také k povolování úchytů při náročnějších aktivitách (je třeba mít na paměti, že efekt působení gravitace a odstředivé síly se s hmotností kamery přímo úměrně zvyšuje). Rozhodující je také tvar zařízení, ideálně takový, aby nebránil volnému pohybu uživatele.

Kvalita obrazu

Kamera, která sice pořídí záznam, ale v nedostatečné kvalitě (často pouze historickém rozlišení VGA, s rozmazaným obrazem atp.) je v praxi víceméně nepoužitelná. Výsledná kvalita obrazu zde hraje velkou roli, což je u zařízení, kterým je videokamera, poměrně pochopitelné. Doporučujeme proto volbu výhradně kamer s HD rozlišením, a to buď klasické HD (720p) nebo FullHD (1080p). V případě nižšího rozlišení získáte pouze přehled o situaci, nikoli však skutečně čitelný záznam scény.

Odolnost

Vzhledem k faktu, že je kamera určena pro outdoor/adrenalinové aktivity, je velmi důležité, aby také něco vydržela. Není zcela nutné požadovat odolnost vůči silným nárazům, je však vhodné vybírat zařízení s alespoň částečnou voděodolností (pro případ deště) a zapouzdřenou v pevném šasi, které je odolné vůči otěru a otřesům. Při instalaci kamery na tělo uživatele se lze řídit jednoduchým pravidlem, že kamera by měla vydržet totéž, co její uživatel (tak, aby nedošlo ke zranění). Využití klasického camcorderu pro adrenalinovou aktivitu je proto ve světle těchto skutečností opravdu nevhodné.

Jak je to s úhlem záběru?

Kamery se často liší také úhlem záběru, tedy prostorem obrazu, který je možno zachytit. Výhodou širšího úhlu je bezesporu fakt, že zaznamenáte větší rozsah scény. Naopak nevýhodou je vytvoření tzv. efektu rybího oka, kdy se na krajích obrazu začne projevovat soudkovitost. Pokud chcete obraz dodatečně softwarově stabilizovat, je vhodné volit kamery s širším záběrem, jelikož při stabilizaci docházi k ořezání obrazu, tedy zmenšení zorného pole. Ideální úhel je někde mezi 100 - 150°. Honba za vyššími hodnotami již nemá příliš opodstatnění, jelikož maximální zorný úhel lidského oka se pohybuje někde na úrovni kolem 130°.

Interpolace aneb falešné rozlišení

Při výběru kamery je třeba dávat pozor ještě na jeden zásadní paradox. V honbě za vysokým rozlišením začali někteří výrobci ve svých produktech využívat tzv. interpolaci, neboli softwarové dopočítávání obrazu. Kamera tak je schopna "papírově" nabídnout mnohem větší rozlišení, než jakým skutečně disponuje. V reálu je však obraz sejmut pouze na úrovni fyzického rozlišení (mnohdy velmi nízkého) a na udávané rozměry je následně "roztažen". Posléze je provedeno dopočtení chybějících bodů a vyhlazení. Kvalita takového videa je vesměs velmi špatná, vetšinou ještě horší, než když se pořizuje záznam přímo na nižší (nativní) rozlišení, kterým kamera reálně disponuje. Rozlišení s interpolací lze proto považovat pouze za bonusovou funkci bez smysluplného využití. Zásadním problémem zde ale je, že výrobce / prodejce často tento fakt u rozlišení kamery nezmiňuje. Proto při výběru kamery nikdy nehleďte na honosně se tvářící parametry, ale jen na jednu skutečnost - ale o té více až v následujícím odstavci...

Ukázkové video? Nejlepší reference!

Objektivní a reálnou představu o kvalitě záznamu Vám dá pouze referenční video, ideálně takové, které pořídil jiný uživatel téhož zařízení. Reklamní videa, která distribuují výrobci svých kamer po internetu mohou být často klamná (jsou pořízena v laboratorních podmínkách a následně prošla důsledným profesionálním doladěním). Jako referenční video mohou také dobře posloužit záznamy z recenzí daného produktu. Při výběru často narazíte na produkty, které se sice honosí vysokým rozlišením, nicméně výsledná kvalita obrazu je horší než u jiných produktů s rozlišením nižším. Důvodem je buď již zmíněná interpolace (nejčastější případ) nebo použití nekvalitní optiky. Poradit tedy lze jediné - spíše než tomu, co čtete ve specifikaci, věřte tomu, co vidíte na ukázkovém uživatelském videu.

Kolik MPX (megapixel) by kamera měla mít?

Rozlišení kamery se udává také v jednotce MPX, tedy v milionech pixelů na jeden snímek. Zde je nutno opět upozornit na zavádějící informace v technických parametrech některých produktů. Při klasickém HD rozlišení, běžně označovaném jako 720p je hodnota MPX na úrovni 0,92, tedy cca 1 megapixel (1280 x 720 = 921.600 pixelů). Při Full HD, označovaném také jako 1080p se již jedná o přibližně o dvojnásobek (1920 x 1080 = 2.073.600 pixelů). Rozlišení FullHD má tedy něco přes 2 megapixely. Jak je ale možné, že jsou na trhu i kamery s rozlišením například 11 MPX? Vysvětlení je jednoduché - jedná se totiž o rozlišení pro funkci fotoaparátu, tedy pořizování statických snímků, nikoli záznam videa. Reálné rozlišení kamery pro video je tedy mnohem nižší. Doporučujeme proto u všech produktů s uvedeným rozlišením nad 2 MPX dbát zvýšené opatrnosti a dohledat skutečné rozlišení - vztahující se k záznamu videa. V opačném případě může dojít k velmi nepříjemnému rozčarování. Například kamera která nedosahuje ani 720p HD kvality může být schopna pořídit fotografie na úrovni 5 MPX i vyšší (což je pak uvedeno v katalogovém listě).

To je z hlavních kritérií pro výběr outdoor kamery asi vše. Doufáme, že Vám informace pomohou lépe se zorientovat na trhu a zamezí nepříjemnostem pramenícím ze špatné volby produktu. Máte-li jakékoli vlastní postřehy k tomuto průvodci, případně zde něco chybí nebo je uvedeno nepřesně, budeme rádi, když se s námi podělíte.

Související produkty:

Produkty
Nové zboží
Představení zboží
Náš tip

Partneři: Elektronika | Diktafony | Nahlížení do KN
...